Kvaliteet ja standardid

Suurima ortopeedilisi teenuseid pakkuva erakliinikuna on Ortopeedia Arstid oma tegevusvaldkonna meditsiinilise ning teenindusliku kvaliteedi taseme parandamise eestvedaja. Kvaliteedi ja parima praktika standardid arenevad edasi ning täiustuvad pidevalt. Meie igapäevaseks väljakutseks on nende standardite järgimine igas tervishoidu ning haldusjuhtimit puudutavas valdkonnas.

Riiklikud, Euroopa Liidu ning muud regulatiivsed nõuded ainult tugevdavad tervishoiu sektorit. Iga haigla on kohustatud tagama vastava väljaõppe saanud ja kompetentsed inim– ning füüsilised ressursid, et oleks garanteeritud:

  • patsientide ning nende ravi igakülgne toetamine vastavalt meditsiiniasutuse tegevusvaldkondadele;
  • parimale praktikale vastavate meetodite kasutamine;
  • standarditele vastavuse auditeerimine.

KVALITEEDILE PÜHENDUMINE

Ortopeedia Arstid haigla on pühendunud parima kvaliteedi, parima praktika ja parima tulemuse saavutamisele kõigis oma tegevusega seotud aspektides.

See eeldab täielikku keskendumist professionaalsusele ja meeskonnatööle, pidevat valvsust ning tähelepanu detailide suhtes, et toimuks järjepidev liikumine paremuse suunas. Tunnustatud tervishoiusüsteemi autoriteetide kinnitus nõuetele vastavuse kohta annab juba iseenesest tunnistust seatud eesmärkide täitmisele pühendumisest.

Ortopeedia Arstid haigla mitte ainult ei püüdle standarditele vastamise ning isegi nende ületamise suunas vaid jagab ka teavet saavutatu kohta nii, et kõigil oleks oma otsustes võimalik toetuda maksimaalsele kättesaadavale informatsioonile.

...