Haigekassa ravijärjekorra alusel

Ortopeedia Arstid haiglal (erihaigla tegevusluba nr L03657) on kehtiv ravi rahastamise leping Eesti Haigekassaga ambulatoorse, päevakirurgilise ja statsionaarse (sh endoproteesimise) raviteenuse osutamiseks. Kuna Ortopeedia Arstid haiglal on koostööleping Eesti Haigekassaga, on Haigekassa poolt kindlustatud patsiendile vastuvõtt ja ravi tasuta. Selleks on patsiendil vaja haiglasse pöördumisel (Haigekassa poolt rahastatavale vastuvõtule) võtta kaasa perearsti saatekiri ja isikut tõendav dokument.

DIGISAATEKIRJAD

NB! 2017. aasta lõpuks on enamik perearstikeskusi asendanud pabersaatekirjad digisaatekirjadega. Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee.

Haigekassa poolt rahastatavale vastuvõtule aja broneerimisel telefoni või e-posti teel on seetõttu vajalik  digisaatekirja olemasolu! Digisaatekirja puudumisel saame pakkuda Teile vaid tasulist eriarsti konsultatsiooni aega, kuna Haigekassa ei hüvita tervishoiuasutusele saatekirjata toimunud visiidi kulusid.

NB! Ühe digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult ühe vastuvõtuaja! Kui perearst on vormistanud Teile digisaatekirja eriarsti vastuvõtule, kuid olete selle alusel juba broneerinud eriarsti vastuvõtuaja mõnes teises tervishoiuasutuses, siis meie seda enam kasutada ei saa. Sellisel juhul tuleb vastuvõtuaeg teises tervishoiuasutuses tühistada, mille tulemusena digisaatekiri “vabastatakse” ning meil tekib võimalus seda näha ning selle alusel vastuvõtuaega broneerida.

Digisaatekiri peab patsiendil olemas olema juba vastuvõtule registreerimise hetkel, kuna see on vastuvõtuaja broneerimise aluseks. Digisaatekiri on vaikimisi kehtiv kuni 6 kuud alates selle väljastamise hetkest. See on aeg, mille jooksul on võimalik vastuvõtuaega broneerida. Vastuvõtt ise võib toimuda ka pärast saatekirja kehtivusaja möödumist, st kui patsiendil on kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis arsti vastuvõtu päeval ei pea saatekiri enam kehtiv olema.

Patsiendiportaalist digilugu.ee on nähtav nii see, kas Teile on väljastatud digisaatekiri eriarsti vastuvõtule, selle kehtivusaeg kui ka digisaatekirja “staatus” (kas see on seotud broneeringuga mõnes raviasutuses või mitte).

VISIIDITASU

NB! Ortopeedia Arstid AS haiglal ei ole koostöölepingut Eesti Haigekassaga laste ortopeedi ambulatoorse raviteenuse osutamiseks!

Vastavalt Ravikindlustuse Seadusele on haiglal õigus küsida kindlustatult visiiditasu kuni 5 EUR.

Visiiditasu ei võeta Eesti Haigekassa ravijärjekorra alusel ja saatekirja olemasolul järgmistel juhtudel:

  • korduva visiidi puhul;
  • alla 19–aastastelt patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel;
  • 75–aastaselt ning selle vanusepiiri ületanud patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Selleks, et omavaheline koostöö sujuks tõrgeteta ja vastastikku lugupidavalt, on patsient kohustatud teavitama haiglat eriarsti ambulatoorsele visiidile mitteilmumisest 24 tundi enne visiiti (nõue tuleneb ravikindlustuse seadusest § 70 lg 6 ) Teile sobival viisil:

  • tööpäevadel, ajavahemikus 9.00-18.00 (reedel 9.00-17.00) telefonil 606 7747;
  • e-posti teel aadressil orto@ortopeediaarstid.ee.

Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ja pole sellest haiglat teavitanud vähemalt 24 tundi enne visiiti, tasub patsient järgmise tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses suuruses.

...