Haigekassa ravijärjekorra alusel

Ortopeedia Arstid haiglal (erihaigla tegevusluba nr L03657) on kehtiv ravi rahastamise leping Eesti Haigekassaga ambulatoorse, päevakirurgilise ja statsionaarse (sh endoproteesimise) raviteenuse osutamiseks. Kuna Ortopeedia Arstid haiglal on koostööleping Eesti Haigekassaga, on Haigekassa poolt kindlustatud patsiendile vastuvõtt ja ravi tasuta. Selleks on patsiendil vaja haiglasse pöördumisel võtta kaasa perearsti saatekiri ja isikut tõendav dokument.

NB! Ortopeedia Arstid AS haiglal ei ole koostöölepingut Eesti Haigekassaga laste ortopeedi ambulatoorse raviteenuse osutamiseks!

Vastavalt Ravikindlustuse Seadusele on haiglal õigus küsida kindlustatult visiiditasu kuni 5 EUR.

Visiiditasu ei võeta Eesti Haigekassa ravijärjekorra alusel ja saatekirja olemasolul järgmistel juhtudel:

  • korduva visiidi puhul;
  • alla 19–aastastelt patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel;
  • 75–aastaselt ning selle vanusepiiri ületanud patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Selleks, et omavaheline koostöö sujuks tõrgeteta ja vastastikku lugupidavalt, on patsient kohustatud teavitama haiglat eriarsti ambulatoorsele visiidile mitteilmumisest 24 tundi enne visiiti (nõue tuleneb ravikindlustuse seadusest § 70 lg 6 ) Teile sobival viisil:

  • tööpäevadel, ajavahemikus 9.00-18.00 (reedel 9.00-17.00) telefonil 606 7747;
  • e-posti teel aadressil orto@ortopeediaarstid.ee.

Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ja pole sellest haiglat teavitanud vähemalt 24 tundi enne visiiti, tasub patsient järgmise tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses suuruses.

...